Edukativni seminar – Efikasno upravljanje vremenom

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 5.11.2019., organizovao je još jedan u nizu edukativni seminar u Domu za duševno obolela lica “1 Oktobar” u Starom Lecu, na temu “Efikasno upravljanje vremenom”. Predavanje je akreditovano u Komori socijalne zaštite i organizovano za stručne radnike i saradnike ustanova za smeštaj korisnika. Iz naše ustanove prisustvovali su socijalni radnik, psiholog i dva radna terapeuta. Posle pozdravne reči direktorke, dr Mirjane Vuković i uvodnog dela predavača Snezane Đorić i Jelene Višekrune, pristupilo se kako teorijskom, tako i praktičnom radu. Uz aktivno učešće prisutnih savladane su osnovne tehnike efikasnog upravljanja vremenom i odredjivanja prioriteta, a na vlastitim primerima iz prakse i života, ukazano na nedostatke u dosadašnjoj organizaciji vremena.