Aktiv direktora

U utorak  6. Novembra, Dom je imao čast i zadovoljstvo da bude domaćin aktivu direktora svih ustanova za smeštaj korisnika sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine. Sastanak je sazvao i vodio pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić . Na sastanku je bilo reči o realizaciji sredstava koja su ustanovama odobrena na osnovu konkursa u aprilu i avgustu ove godine, kao i o trenutnim potrebama i prioritetima u ustanovama za smeštaj korisnika.

Pokrajinski sekretar je podsetio da je tokom 2018. godine svim ustanovama dodeljeno oko 300 miliona  dinara.  Dom u Novom Bečeju je u ovom mandatu dobio sredstva od 28.5 miliona dinara, za nabavku opreme za održavanje higijene, za vešeraj, za kuhinju, a poslednjom raspodelom za popravke krovova.

Pred početak sastanka, pokrajinski sekretar je obišao treće odeljenje  Doma u Novom Bečeju u kojem su prilikom njegove prethodne posete radovi bili u toku. Na tom odeljenju je urađena kompletna zamena sa  rekonstrukcijom  krovnog pokrivača i tavanskog prostora sa formiranjem dnevnog boravka i novih soba za korisnike. Obišavši renoviran deo, Predrag Vuletić je izrazio zadovoljstvo kako urađenim poslovima tako i nivoom brige o korisnicima u Domu u Novom Bečeju.

 

2018 aktiv_direktora 01 2018 aktiv_direktora 02

2018 aktiv_direktora 03 2018 aktiv_direktora 04