Akcioni plan za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026

Održan drugi sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026

Ministarstvo i GIZ zajedno za razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici

Beograd, 21. septembar 2022. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i organizacijama civilnog društva izradilo je nacrt Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici. Strategija se odnosi na transformaciju ustanova socijalne zaštite tako da se postepeno smanjuje broj korisnika u ustanovama za smeštaj i podržava njihov prelazak na život u zajednici.

“Strategija deinstitucionalizacije i proces transformacije ustanova socijalne zaštite je prioritetna aktivnost ministarstva, što pokazuje i ovaj drugi susret radne grupe zadužene za izradu akcionog plana za 2022. i 2023. godinu”, izjavila je Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Akcioni plan daje mapu puta za sprovođenje ovog procesa tokom 2022. i 2023. godine. Osim toga, on predviđa pravne i finansijske uslove, daje usmerenje za usklađen razvoj usluga na teritoriji cele zemlje, zatim transformaciju ustanova za smeštaj u pružaoce usluga u zajednici. Završne odredbe predviđaju osnaživanje profesionalaca u socijalnoj zaštiti, ali i samih korsnika za uključivanje u zajednicu.

“Nakon podrške za donošenje strategije, drago nam je da je GIZ prepoznat i kao partner za izradu akcionog plana. Ovaj plan se tiče jednog od osnovnih ljudskih prava osetljivih grupa stanovništva na život u zajednici i predstavlja neizostavan korak ka socijalnoj inkluziji“, rekla je Marijana Trninić, projektna menadžerka iz GIZ-a. Izradu akcionog plana podržao je projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ.

Pogledajte još: