Месец: септембар 2022.

Akcioni plan za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026

Održan drugi sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026 Ministarstvo i GIZ zajedno za razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici Beograd, 21. septembar 2022. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i organizacijama civilnog društva izradilo je nacrt Akcionog…

Mišje kolo

Odlučila mačka na odmor da ode, a miševi kolo već po kući vode. Taman je zatvorila od ulaza vrata,četvoro se miševa već za ruke hvata. Kuću mačka dobila da se o njoj stara,bez ikakve pomoći i još manje para. -Uzmi ovu kuću o njoj da se staraš,nepitaj nas ništa, nemoj da nas smaraš. Sa kućom smo spoznali Sizifove muke,imaš zato…

Sumrak miševa

Vratila se maca s’puta,mišja lica zabrinuta.Sad odmorna kada skoči,pa pogleda sve u oči,poligraf joj ravan nije,ko sme išta da sakrije,pa pitanja krenu razna,naspram greške sledi kazna:-ko frižider sme da dira?-ko je gricko tvrdog -sira?-ko radio a ko nije?-ko u kući sme da pije?-ko je reko: Mala plata?-ko  proziv’o sindikata?-ko posao nije dir’o?-ko se šet’o, k…. sviro?-ko savestan nije bio?-ko je…