Portret – Marija Baračkov

Marija Baračkov je medicinska sestra – tehničar u Domu za odrasle i starije ,,SVOČ,, Novi Bečej u kojem  radi od 1994. godine, na odeljenju psihijatrije. Ima 29 godina radnog staža i isto toliko je i  član  Saveza zdravstvenih radnika.

Veoma je aktivna u praćenju novih dešavanja iz  domena svoje struke  i koristi svaku priliku da  prisustvuje edukativnim predavanjima koja organizuje Savez zdravsvenih radnika.

Pored toga, Marija je  2 puta  kao pasivan slušalac prisustvovala Kongresima zdravstvenih radnika na Zlatiboru. Posle toga je pripremala i pisala  sopstvene radove i kao predavač video-bim prezentacijama učestvovala na psihijatrijskim sekcijama 16 puta.Teme predavanja su bile raznolike, pažljivo birane  i temeljno obrađivane, a sve su bile usmerene na zdravstveno stanje korisnika na odeljenju na kojem radi.

Svojim posvećenim radom i zalaganjem na radnom mestu Marija se trudi da svojim profesionalnim radom i etičkim stavovima doprinese unapređenju profesije medicinskih sestara, kao i da se približi njihova humana i veoma značajna uloga u sistemu zdravstvene ali i  socijalne zaštite.

Rad Marije Baračkov nije ostao nezapažen, tako da je nagrađena priznanjem i nagradom Povelje od strane Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin (16.05.2016.),  kao i Posebnim priznanjem za dugogodišnji rad, poseban doprinos i unapređenje rada u struci (09.06.2006.) takođe od Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.

Posebno priznanje, SREBRNI ZNAK, dodeljen joj je  od strane Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, maja 2023. godine. Ovo priznanje Saveza, kao i mnogo pohvaljenih radova od strane psihijatrijske sekcije na Kongresima, dodeljuje se za aktivno učešće u radu organizacija koje se bave unapređenjem struke i uvidom u inovativne metode i rešenja u poslu medicinskih sestara.

Priznanja za Mariju predstavljaju posebnu čast i priznanje za njen rad, kao i poverenje u human i iznad svega profesionalan pristup poslu koji obavlja. Takođe su  i podstrek i motivacija za sopstveno usasvršavanje, zalaganje  i bolji rad  u struci, jer su, mišljenje je naše Marije, edukovane medicinske sestre neophodne i vrlo važne kao karika u sistemu pomoći osobama kojima je ta pomoć najpotrebnija.   Marija je zahvalna Savezu na vrednoj nagradi, i sigurna je da će i dalje davati pun doprinos unapređenju kvaliteta u obavljanu svoga posla i beskrajno je srećna i zahvalna što je deo tako uspešne i jake ekipe dobrih ljudi koji čine Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin.

Pogledajte još: