Okrugli sto na temu: Izazovi u procesu licenciranja usluge Stanovanje uz podršku

Okruglom stolu, organizovanom 24.04.2019., prisustvovali su predstavnici doma “Otthon”- St.Moravica, “Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac”-Novi Bečej,  “1.oktobar”-Stari Lec, “Čurug”-Čurug, “Srce u jabuci”-Pančevo , i “Jelenac”-Aleksinac

Direktorka Bognić je pozvala prisutne direktore i predstavnike ustanova da zajedno nastupe kod resornog ministarstva u cilju rešavanja pitanja organizacionih jedinica osnovanih sa ciljem pružanja usluge stanovanje uz podršku. U raspravi koja je sledila uzeli su učešće svi prisutni. Stavovi koji su izneti bili su u vezi sa osećajem da  je ministarstvo potpuno zanemarilo postojanje usluge i da su ustanove ostavljene “same” da se o izmeštenim korisnicima staraju. Na kraju rasprave donešeno je nekoliko zaključaka, koji bi trebali da se sprovedu tokom 3 meseca.

Pogledajte još: