NAŠA MEDICINSKA EKIPA

Naše medicinske sestre, tehničari i lekari marljivo i sa puno strpljenja  obavljaju svoj posao u ovom teškom periodu za sve. Od proglašenja epidemije primenjuju sve potrebne mere zaštite (maske, kape, rukavice, kombinezone…). Veliku podršku i pomoć korisnicima, medicinskim sestrama i tehničarima pružaju odeljenske sestre Julijana, Mika, Marijana kao i naša dva doktora (za koje korisnica Lopičić navodi da su mladi i vrsni lekari), Dr Marinković i Dr Šekularac, koji su uneli dosta novina i pozitivne energije.

Prenosimo i poruke korisnika:

«Korisnici  upućuju  veliko hvala našim lekarima jer su odbranili Hipokratovu zakletvu i našim medicinskim sestrama i negovateljicama na brizi i zaštiti».

««U Domu sam savršeno zaštićen, radnici u Domu su učinili sve da nas sačuvaju».

Pogledajte još: