Molitva protiv korone

Isuse Hriste mili Bože
Tebi se sve može
Ti nam donosiš dar od neba
I blagodet duševnu prekrasnu
Moja duša predana je i veruje u te
Kao sunčev sjaj na prolećnom nebu.
Molim te ne tražim mnogo
Daj mi malo zdravlja
Meni i mojima
Sačuvaj kuću Lopičića
Kao i moje drugove korisnike
Od sada pa do veka.
Mili Hriste Bože
Volim te i ljubim
Celom dušom svojom
I molim ti se da me sačuvaš od greha
I sataninog iskušenja,
Ti si u toj moći
Svako od nas neku golgotu ima
I zato znam da ćeš me razumeti i pomoći.
Mili Bože sve ti se može
Daj blagodeti domu
Osoblju i korisnicima
Ljiljani Bognić
Molim ti se celim bićem svojim.

Tatjana Lopičić

Pogledajte još: