Međunarodni naučni skup – Beograd 28. 29. novembar 2019.

Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite su bili organizatori ovog međunarodnog skupa. Tema skupa je “Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19” -“Između tradicije i tranzicije”. Pored izlaganja radova domaćih eksperata u ovim oblastima imali smo priliku da čujemo i radove iz Turske, Holandije, Bosne i Hercegovine, Danske. 

Pogledajte još: