Međunarodna regionalna konferencija u Sarajevu

U periodu od 12-14 septembra stručni tim doma prisustvovao je Međunarodnoj regionalnoj konferenciji na temu Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanove socijalne zaštite. Organizator je bila Kantonalna javna ustanova “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ u Sarajevu. Podnet je izveštaj o analizi deinstitucionalizacije i razvoja usluga podrške življenju u zajednici u evropskim zemljama. Prikazani su primeri dobre prakse, moguće prepreke i zamke u procesu DI. Po tradiciji ,bio je i takmičarski deo “Nahofest”- učestvovali su korisnici iz nekoliko ustanova za osobe sa invaliditetom.

Pogledajte još: