Edukacija zdravstvenih radnika

U okviru redovnih aktivnosti edukacije naših zaposlenih, održano je predavanje na temu SCH. Predavanje na temu ”Reintegracija pacijenata sa shizofrenijom uz Olanzapin” je održala dr B. Gardinovački, neuropsihijatar, dok su prikaze slučajeva i dejstvo lekova predstavili lekari Doma ”SVOČ”. Predavanje je podržano od strane farmaceutske kompanije ”Actavis”.

2020 predavanja 01

Održan stručni sastanak na temu ”Pravilan izbor antibiotika kod urinarnih infekcija” koje je održao prof. dr Saša Vojinov sa Kliničkog centra Vojvodine, održanog u Subotici. Predavanju prisustvovali lekari naše Ustanove u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

2020 predavanja 02

Na poziv Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”Sveti Vračevi’‘ Novi Kneževac, lekari naše Ustanove su prisustovali 5. 3. 2020. predavanju ”Relaps i rehospitalizacija u terapiji shizofrenije” koju je održala doc. dr Maja Ivković sa Klinike za Psihijatriju, KC Srbije.

2020 predavanja 03

Dragoslav Šekularac

Pogledajte još: