ZABRANA POSETA

Stručni tim Ustanove “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac“ Novi Bečej na osnovu instrukcije broj 021-01-00016/6/2020-05 od 11.03.2020. donete na osnovu člana 23. stav 2 Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“ br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 dr. zakon) a u skladu sa zdravstvenim preporukama, koje se primenjuju radi sprečavanja širenja infekcija donosi odluku da su sve posete

STROGO ZABRANjENE

izlasci korisnika su takođe

ZABRANJENI, DO DALJNJEG! 

11.3.2020.

Za sve informacije o korisnicima mo\ete se obratiti na :
Dragoslav Šekularac 062 809 5307 Doktor
Đorđe Marinković 062 885 3476 Doktor
Mandić Zoran 062 809 5305 Socijalni radnik
Marija Cucin 062 809 5309 Socijalni radnik
Zorislava Vojnov 062 885 3462 Socijalni radnik
Jadranka Lazić 062 809 5308 Socijalni radnik

link: instrukcija.pdf

Pogledajte još: