Mesec: jun 2020.

Nove mere

Na osnovu člana 47. stav 1 tačka 3. i 4. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS” broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), zbog novonastale epidemiološke situacije, u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2 u ustanovama socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, … link:kompletan tekst mera

Nalog

Ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih od 22.06.2020. broj 500-00-28/2020-19.Tekst naloga možete pogledati na sledećem linku: Nalog

INSTRUKCIJA

o načinu rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih prilikom organizovanja poseta korisnicima na smeštaju. Tekst instrukcije broj 500-00-00023/2/2020-09 od 09.06.2020. možete pogledati na sledećem linku. INSTRUKCIJA