Nove mere

Na osnovu člana 47. stav 1 tačka 3. i 4. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS” broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), zbog novonastale epidemiološke situacije, u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2 u ustanovama socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, …

link:
kompletan tekst mera

Pogledajte još: