Radna poseta zaposlenih iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”Kovin”

Dom za odrasle i starije “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac” nastavio je sa poboljšanjem svojih usluga organizovanjem sastanaka sa zaposlenima u Ustanovama sekundarne i tercijalne zaštite.

Dana 26.06.2019. u poseti smo imali kolege iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Kovin”. Radni deo sastanka počeo je obraćanjem direktora Doma za odrasle “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac” Mr sci. med. Bognić dr Ljiljane.

Nakon razmena iskustava i potreba dve ustanove, usledio je obilazak smeštaja korisnika, ambulanti, prostorija za druženje, poseta radno-okupacionim terapijama. Tokom posete radno-okupacionoj terapiji, naši gosti iz Specijalne bolnica za psihijatrijske bolesti ”Kovin” imali su prilike da prisustvuju umetničkom programu koji su priredili korisnici uz pomoć radno-okupacionih terapeuta.

Drugi deo sastanka protekao je u neformalnoj atmosferi tokom druženja u Klubu za penzionere, gde su postignuti odredjeni dogovori, koji direktno utiču na bolje lečenje i život korisnika Dom za odrasle “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac”.

Gosti iz Specijalne bolnica za psihijatrijske bolesti ”Kovin” pozvali su nas u uzvratnu posetu, kako bi se više upoznali sa načinima rada njihove Ustanove.

Pogledajte još: