Kulturno-zabavne aktivnosti

U ustanovi se organizuju proslave rođendana korisnika, druženja sa zabavnim sadržajima, takmičenja u plesu, pevanju, literarnom stvaralaštvu, književne večeri i projekcije filmova na video bimu. Organizuju se izložbe likovnih i ručnih radova, posete izložbama i drugim manifestacijama. Pripremaju se priredbe povodom svih državnih i verskih praznika. Svakodnevno je dostupna domska biblioteka.

Sekcijski rad je pristupačan za sve korisnike koji imaju različita interesovanja i želju da se dokažu u radu nekih sekcija. Svoju kreativnost mogu da ostvare kroz: literarnu, likovnu, muzičku, folklornu, dramsku, kao i kroz sekciju ručnih radova.

U rekreativne aktivnosti spadaju različiti sportsko rekreativni sadržaji (pikado i šah), odlazak na jednodnevne izlete, i  šetnje po lepo uređenom keju reke Tise, posete drugim ustanovama i druženja. Sve aktivnosti su izraz dobrovoljnog učešća korisnika i angažovanja stručnih saradnika. Značajno je da se što veći broj korisnika zainteresuje za njih. Posebno je važno podsticanje motivisanosti korisnika koji imaju psihički poremećaj ili oboljenje jer njihovo angažovanje umnogome zavisi od trenutnog zdravstvenog stanja. Ponekad njihova pažnja traje samo 15 minuta pa je zbog toga važan individualni pristup za svakog korisnika i dobro usmerena motivacija. Sve aktivnosti se planiraju na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou.

 

 

Pogledajte još: