KREATIVNE RADIONICE (SUP)

U okviru kreativnih radionica u Stanovanju uz podršku, korisnici su sa svojom asistentkinjom odlučili da jedan dan posvete Josifu Marinkoviću koji je bio jedan od najistaknutijih srpskih kompozitora i horovođa, rodjen u Novom Bečeju, u Vranjevu. O njegovom životu smo mnogo čuli i prilikom posete Muzeju „Glavaševa kuća“ jer su nedavno tamo napravili jedan odeljak koji je posvećen njemu. Videli smo njegove fotografije, fotografije njegove supruge, dece, njegova dela, pa čak i pozivnice od kralja. Tako nam je na ovim kreativnim radionicama Josif Marinković bio inspiracija. Pravili smo note od kartona i boje, notnu svesku sa notama, korisnici su naslikali dva njegova portreta različitim tehnikama, jedan u boji, jedan olovkom. Napravili smo i njegovu bistu od papira i lepka i obojili je tako kao da izgleda kao da je od mermera.