Sastanak radne grupe za izradu AKCIONOG PLANA sa Strategiju deinstitucionalizacije

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ otpočelo je proces izrade Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici  za period 2022-2026. godina.

Skup je otvorila predsednica Radne grupe, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dr Stana Božović, koja je ukazala na značaj samog procesa deinstitucionalizacije i pozvala članove Radne grupe da svojim aktivnim učešćem doprinesu realizaciji opštih i posebnih ciljeva deinstitucionalizacije.

Za izradu Akcionog plana, formirana je radna grupa u čijem su sastavu predstavnici državnih organa, ustanova u sistemu socijalne zaštite i organizacija civilnog sektora koje su aktivno uključene u proces izrade navedenog dokumenta javne politike.

Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici  za period 2022-2026. godine je usvojena i objavljena u Sl. Glasniku br. 12/2022. od 01. februara 2022.godine.

Pogledajte još: