IV konferencija „Unapređenje rada za pružanje usluga u oblasti socijalne zaštite“

održana od 14-17 aprila u Kladovu, pod pokroviteljstvom resornog Ministarstva i Komore socijalne zaštite. Predavači i uvodničari su bili predstavnici resornog ministarstva – odeljenja za inspekcijski nadzor, za pravne poslove, sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu. Zatim direktorka Komore socijalne zaštite, zaposleni u CZSR, državni revizori i ostali. Najinteresantnije teme su bile potpisan Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu , predstavljanje Nacrta Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama u ustanovama  socijalne zaštite, problemi  vezani za korišćenje psihoaktivnih supstanci, prikaz najčešćih grašaka u poslovanju javnog sektora od strane revizora, upućivanje zaposlenih na zdravstveni pregled kod sumnje na zloupotrebu bolovanja  i druge. I  predstavnici  resornog ministarstva Biljana Zekavica, Nena Darmanović i Vesna Mirosavljević su imali interesantna predavanja vezana za nov Kolektivni ugovor, za licenciranje usluga i za inspekcijske nadzore.

Pogledajte još: