Kategorija: Saradnja

Sastanak sa pokrajinskim sekretarom

U ponedeljak 18.maja Pokrajinski sekretar  za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić održao je aktiv direktora ustanova za smeštaj korisnika, sa svim merama lične zaštite. Sastanku su prisustvovali direktori ustanova za smeštaj korisnika čiji je osnivač Pokrajinska vlada . Pokrajinski sekretar je zahvalio direktorima i zaposlenim na odgovornom ponašanju koje je rezultiralo da bude samo 4 pozitivne osobe,…

Poseta pokrajinskog sekretara gospodina Predraga Vuletića

Odlukom Vlade Republike Srbije u „Službenom glasniku RS“ broj 23/20 od 10. marta 2020. godine proglašena je  bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću. Planom mera i aktivnosti u ustanovi Dom za odrasle i starije – “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac” Novi Bečej ( u daljem tekstu ustanova) planirane su mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica eventualne pojave…

Edukacija zdravstvenih radnika

U okviru redovnih aktivnosti edukacije naših zaposlenih, održano je predavanje na temu SCH. Predavanje na temu ”Reintegracija pacijenata sa shizofrenijom uz Olanzapin” je održala dr B. Gardinovački, neuropsihijatar, dok su prikaze slučajeva i dejstvo lekova predstavili lekari Doma ”SVOČ”. Predavanje je podržano od strane farmaceutske kompanije ”Actavis”. Održan stručni sastanak na temu ”Pravilan izbor antibiotika kod urinarnih infekcija” koje je…