REALIZOVANA STUDENTSKA PRAKSA U USTANOVI

U našoj ustanovi je u periodu od 18 do 29.04.2022. sprovedena stručna praksa dve grupe studenata Filozofskog fakulteta, odseka za socijalni rad, Univerziteta u Novom Sadu.  

Buduće koleginice socijalne radnice treće i četvrte godine studija, tokom prakse, upoznate su sa osnovnim podacima o ustanovi, njenom razvoju, načinu na koji funkciniše, organizacijom rada, odeljenjima koja postoje u okviru ustanove, prisustvovale su sastancima stručnog tima i komisiji za prijem i otpust korisnika, upoznate su sa stručnim radom, dokumentacijom, prisustvovale su individualnim razgovorima i grupnom radu sa korisnicima. Takođe su imale i priliku da se upoznaju sa Stanovanjem uz podršku koje se razvija i licenciranom uslugom Pomoć u kući. 

Prema informacijama dobijenim od studentkinja izuzetno su zadovoljne organizacijom prakse, onim što su videle i naučile, kao i uslovima koji su im pruženi.