Radionice u uslovima Covid-19 epidemije

Suočeni sa izazovima novonastale situacije a u cilju ublažavanja negativnih posledica izazvanih pandemijom, kao što su nemogućnost poseta, izlaska naših korisnika do prodavnice, šetnje po gradu, odlazaka kod srodnika, i sl., primenjene su određene tehnike kroz radioničarski rad. Svrha istih je distrakcija, jačanje grupne pripadnosti, zbližavanje, podsticanje pozitivne atmosfere, poboljšanje voljne aktivnosti i motivacije, minimiziranje mogućih anksioznih stanja zbog karantinskog provođenja vremena u Domu. Radni terapeuti i psiholozi su se svakodnevno bavili ovom tematikom, osmišljavajući radionice i slične aktivnosti. U tu svrhu odrađeno je i istraživanje o uspešnosti realizovanih aktivnosti, gde su se potvrdila očekivanja o pozitivnom efektu radionica: kulturno-zabavnih i psiholoških radionica i radno-okupacionih aktivnosti. Rezultati istraživanja biće prezentovani na međunarodnoj konferenciji ,,Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS 20’’ novembra ove godine.

Pogledajte još: