Poseta pokrajinskog sekretara gospodina Predraga Vuletića

Odlukom Vlade Republike Srbije u „Službenom glasniku RS“ broj 23/20 od 10. marta 2020. godine proglašena je  bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću.

Planom mera i aktivnosti u ustanovi Dom za odrasle i starije – “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac” Novi Bečej ( u daljem tekstu ustanova) planirane su mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica eventualne pojave virusa COVID -19, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u cilju zaštite i izolacije ljudi i obezbeđenja osnovnih uslova za normalan rad i boravak korisnika .

Pored velike pomoći u donacijama , u sredu 15.aprila ustanovu je posetio pokrajinski sekretar gospodin Predrag Vuletić sa inspektorkom socijalne zaštite Majom Miljković, poštujući sve mere zaštite . U kratkom razgovoru razmenjene su bitne informacije u vezi vanrednog stanja i bolesti izazvane virusom Covid 19. Zaposleni i korisnici ustanove se iskreno zahvaljuju pokrajinskom sekretaru i njegovim saradnicima, koji su sa nama svakog momenta i koji nam pružaju veliku podršku.

Pogledajte još: