Petrovdan

Patrijarh Pavle je jednom rekao da čovek mora dušu izlečiti da bi mu telo bilo zdravo. Takođe je rekao kada bi sveštenik imao više posla, manje bi bilo posla za psihijatra.

Dan pred Petrovdanski praznik, korisnici doma «Sveti Vasilije Ostroški» su sa veroučiteljem Markom išli na liturgiju u crkvu Sv. Georgija. Otac Marko ih je srdačno dočekao, dok su korisnici bili još srdačniji prema njemu. Takođe im je predstavljen i novi sveštenik koji je došao da službuje u našu varošicu.

Kako red nalaže, prvo su upalili sveće za svoje zdravlje, porodicu, a potom zauzeli svoja mesta, koja kao da su oduvek njihova.

Markov rad sa njima urodio je plodom. Na njihovim licima mogle su se videti suze, osmesi i blaženstvo.

Pre same liturgije, svešteniku Marku, su se svi ispovedili i on ih je, kako mu sam Bog to dozvoljava, razrešio grehova i dao oprost. Nakon liturgije su uzeli Sveto pričešće i tako se sjedinili sa Hristom.

Pogledajte još: