Категорија: Ugovori o poslovnoj saradnji sa obrazovnim institucijama

Saradnja sa obrazovnim institucijama

Studenti treće godine, Fakulteta političkih nauka, na smeru Socijalna politika i socijalni rad, prvi put su 2019. godine  stručnu praksu radili u našoj ustanovi. Sedam studentkinja, budućih socijalnih radnica je praksi pristupilo odgovorno i sa velikim interesovanjem. Mentori socijalni radnici, zaposleni u Domu su ih upoznali sa radom u ustanovi, stručnim timom, komisijom, poslovima za koje su zaduženi socijalni radnici…

Ugovori o poslovnoj saradnji sa obrazovnim institucijama

Ustanova ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji sa srednjim stručnim školama za medicinske tehničare, kuvare, frizere i druge struke. Na osnovu ugovora, đaci ovde imaju časove praktične nastave, po njihovom programu. Mentori su im zaposleni, odgovarajuće struke. Poslednjih godina, sa  Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom sadu, Fakultetom političkih nauka u Beogradu, Visokom školom socijalnog rada u Beogradu i sa Visokom…