Kategorija: Ugovori o poslovnoj saradnji sa obrazovnim institucijama

Ugovori o poslovnoj saradnji sa obrazovnim institucijama

Ustanova ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji sa srednjim stručnim školama za medicinske tehničare, kuvare, frizere i druge struke. Na osnovu ugovora, đaci ovde imaju časove praktične nastave, po njihovom programu. Mentori su im zaposleni, odgovarajuće struke. Poslednjih godina, sa  Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom sadu, Fakultetom političkih nauka u Beogradu, Visokom školom socijalnog rada u Beogradu i sa Visokom…