Kategorija: Stolarska radionica

Stolarska radionica

Stolarska radionica

U stolarskoj radionici izrađuje se nameštaj za potrebe ustanove ( kreveti, plakari, stolovi, police i dr.). Korisnici angažovani u ovoj radionici rade jednostavnije poslove uz nadzor radnog instruktora. Šmirglaju, seku šperploču, pomažu pri sklapanju nameštaja. Prave sitne ukrasne predmete, obrađuju ih i lakiraju. Proizvodi iz ove radionice nalaze se u svim sobama i dnevnim boravcima ustanove.  Svakodnevno se prolazi pored…

Radna terapija – radionice

Prilikom prijema svakog korisnika u ustanovu prisutni su stručni radnici, radni terapeut i medicinsko osoblje. Već prilikom prvog susreta sa novim korisnikom uradi se trijaža i prva procena potreba i želja korisnika. U adaptacionom periodu intenzivno se sa njim radi kako bi se što lakše navikao na život u domu. Prema njegovim potrebama izrađuje se individualni plan. Obraća se pažnja…