Kategorija: Krojačka radionica

Krojačka radionica

Krojačka radionica

U  krojačkoj radionici su uglavnom angažovani korisnici koji su se i ranije bavili takvim poslovima i oni koji mogu da ručno šiju i vezu. Uz nadzor instruktora korisnici porubljuju posteljinu, stoljnjake, šiju kecelje, rukavice za kuhinju, prepravljaju odeću, ušivaju dugmad i dr. Kada u ustanovu dođe novi korisnik obeležavaju svu njegovu garderobu. To njihovo angažovanje im je veoma značajno jer…

Radna terapija – radionice

Prilikom prijema svakog korisnika u ustanovu prisutni su stručni radnici, radni terapeut i medicinsko osoblje. Već prilikom prvog susreta sa novim korisnikom uradi se trijaža i prva procena potreba i želja korisnika. U adaptacionom periodu intenzivno se sa njim radi kako bi se što lakše navikao na život u domu. Prema njegovim potrebama izrađuje se individualni plan. Obraća se pažnja…