Kategorija: Lutkarska radionica

Lutkarska radionica

Lutkarska radionica

Lutkarska radionica je najnovija i otpočela je sa izradom ginjol lutaka za predstave, scenografija za predstave i sitnih ukrasnih predmeta. Zainteresovanost za izradu lutaka je dobra jer je nova aktivnost i zanimljiva za korisnike. Lutke se spremaju za predstve koje se dugo uvežbavaju i sa njima se gostuje u vrtićima i školama. Učešćem u predstavama korisnici razvijaju socijalne veštine, razumevanje…

Radna terapija – radionice

Prilikom prijema svakog korisnika u ustanovu prisutni su stručni radnici, radni terapeut i medicinsko osoblje. Već prilikom prvog susreta sa novim korisnikom uradi se trijaža i prva procena potreba i želja korisnika. U adaptacionom periodu intenzivno se sa njim radi kako bi se što lakše navikao na život u domu. Prema njegovim potrebama izrađuje se individualni plan. Obraća se pažnja…