Категорија: Grnčarska radionica

Grnčarska radionica

Grnčarska radionica

U ovoj radionici radi se sa glinom koja je veoma dobar materijal jer dozvoljava da se razvije mašta i stvore zanimljivi oblici. Izrađuju se razni predmeti ( ćupovi, šolje, saksije, satovi, pepeljare, vaze,  i dr,) u kalupima, na točku ili ručno, peku se u peći, boje i glaziraju. Korisnicima je pružena mogućnost da se potpuno izraze kroz stvaranje različitih predmeta….

Radna terapija – radionice

Prilikom prijema svakog korisnika u ustanovu prisutni su stručni radnici, radni terapeut i medicinsko osoblje. Već prilikom prvog susreta sa novim korisnikom uradi se trijaža i prva procena potreba i želja korisnika. U adaptacionom periodu intenzivno se sa njim radi kako bi se što lakše navikao na život u domu. Prema njegovim potrebama izrađuje se individualni plan. Obraća se pažnja…