Sveti Sava

Dan velikog svetitelja i učitelja- Svetog Save obeležen je u našem domu. Pripremljen je prigodni program u kojem se moglo čuti  o životu i radu ovog prosvetitelja. Njegove mudre misli i dela prezentovale su korisnice koje su redovni članovi sekcije veronauke i literalne sekcije. Članovi likovne sekcije su se potrudili da naslikaju portret Svetog Save. Njihovi radovi su bili izloženi i činili su deo scene.