Obeležavanje 10 godina postojanja Komore socijalne zaštite

Povodom  obeležavanja  10 godina postojanja Komore socijalne zaštite prvog dana je bila svečana akademija. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić, ocenila je da sistem socijalne zaštite predstavlja stub svakog društva i da je stabilan zahvaljujući zaposlenima koji su odgovorni, savesni, požrtvovani… Drugog dana je na Fakultetu političkih nauka organizovana konferencija  „Za korak dalje“.

Komore socijalne zaštite je nezavisna, neprofitna i profesionalna organizacija zaposlenih stručnih radnika i saradnika u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Registrovana je u APR-u 2012. godine, a počela sa radom januara 2013. godine u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Pogledajte još: