KRŠTENJE U CRKVI SVETOG ĐORĐA

Naš Dom izuzetnu pažnju poklanja verskom životu korisnika usluga. Nastavljajući tu svoju misiju da pruži korisnicima zadovoljevanje verskih potreba, Veroučitelj Marko Strahinja Galetin u saradnji sa mesnom crkvom i sveštenikom, organizovao je krštenje naše korisnice. Veroučitelj je sa zadovoljstvom prihvatio da bude kum na ovom krštenju. Posle čina krštavanja, korisnica je bila presrećna i dobila je brojanicu od kuma na poklon.

Pogledajte još: