Treća regionalna konferencija “Za zeru više” Novi Bečej

Treća regionalna konferencija “Za zeru više” sa temom sagorevanje na poslu, održana je 02.09.2015. godine u Novom Bečeju u organizaciji Doma “Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” iz Novog Bečeja i uz podršku Doma starih “Grabovac” iz Risna, Crna Gora, Socijalno gerijatrijskog centra iz Banja Luke, Republika Srpska i Doma ” Danice Vogrinec ” iz Maribora, Republika Slovenija. Osnovni cilj skupa bio je razmena znanja i iskustva o uzrocima, simptomima i prevenciji sagorevanja na poslu.

Otvarajući Treću regionalnu konferenciji direktorka Doma Mr sc. med. dr Ljiljana Bognić pozdravljajući prisutne rekla je: “Teško je raditi u ovoj oblasti, a cilj je da svi vidimo kako pomoći radniku da bude zadovoljan i da ne sagori na poslu i da se izbori sa teškim uslovima rada, kako bi lakše obavljao svoj posao”. Konferenciju je otvorio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo što “zaposleni u socijalnoj zaštiti, pre svega, vole ljude i nikada ih nezaboravljaju. Kada im se završi radno vreme ne zaključavaju svoja vrata i fioke, već i nakon toga misle o njima i pomažu im“. Skupu se obratila i podsekretar Pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Novka Mojić ističući da su zaposleni u socijalnoj zaštiti veoma posvećeni onima o kojima brinu, njihov rad treba više da se ceni budući da su malo plaćeni.

Učesnici skupa bili su veoma zadovoljni kvalitetom izlaganja koja su slušali i novim saznanjima o sindromu sagorevanja na poslu, o kome će se verovatno organizovati i drugi skupovi. Tema je značajna i zahteva angažovanje svih od resornog ministarstva do zaposlenih u socijalnoj zaštiti kako bi se sačuvali ljudi od sagorevanja i time poboljšali efekti njihovog rada.