Категорија: EU projekti

EU projekti

Juna 2017.ustanova je počela sa realizacijom  projekta podržanog iz IPA fondova, i to „Unapređenje kapaciteta lokalnih servisa usluge stanovanja uz podršku u opštini Novi Bečej“ u okviru programa „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ukupan iznos projekta je 221.469 EUR i projekat traje do maja 2019. Projektom je planirano proširenje usluge Stanovanje…