Mesec: decembar 2015.

Pomoć i nega u kući

Pomoć i nega u kući je vid otvorene socijalne zaštite ostarelog građanstva. Usluge u okviru kućne nege i pomoći mogu da ostvare lica koja se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe, odnosno hronično obolele osobe , invalidna lica i osobe koje nisu u mogućnosti da se adekvatno brinu o sebi.  Službu ” Pomoć i nega u kući” čine: gerontonegovateljice i gerontodomaćice,…

Stanovanje uz podršku

Šta je stanovanje uz podršku ( SUP )? Ono se bazira na nekim od osnovnih ljudskih prava kao što su pravo na život u zajednici i pravo na izbor. Osobe sa mentalnim poteškoćama su smeštene u stacionarne ustanove, zbog nedostupnosti osnovnih lokalnih usluga i službi, na neki način su isključene iz našeg društva. Ova usluga ima za cilj da se…

Klub za dnevni boravak penzionera

Klub za dnevni boravak je otvoreni oblik socijalne zaštite koji obezbeđuje svojim korisnicima zadovoljenje svakodnevnih životnih potreba kroz različite vrste usluga. Klub je namenjen starijim sugrađanima koji žele da se druže, upoznaju nove ljude, nešto novo nauče i izađu iz svakodnevne rutine. Klub je osnovan 01. oktobra 1997. godine sa sedištem u ulici Maršala Tita br. 62. Klub organizaciju svog…